Trädgårdsdesign med ritning

Trädgårdsdesign

Vi börjar med att träffas på plats där vi samtalar kring era tankar, önskemål och behov. Vi ser över utemiljön tillsammans och på plats bollar vi olika idéer och lösningar för att se att vi är på rätt väg. Räkna med att det tar 2-3 timmar. Därefter tar vi de mått och foton vi behöver, beställer en digital tomtkarta via kommunen och fortsätter sedan ritarbetet på kontoret.

Under processens gång får ni ta del av utkast. Vi bollar tankar och lösningar och korrigerar vid behov innan vi gör själva slutritningarna med mått- och materialangivelser.

Slutritningarna levereras i pappersformat (normalt i A3) tillsammans med bilder på material och växter och kan dessutom tankas ner digitalt under en månad. Självklart kan vi hjälpa er att vidareförmedla underlagen digitalt till markanläggare och entreprenörer. Vilka ritningsversioner ni behöver pratar vi om, men normalt är illustrations-, markanläggnings-, planterings- och belysningsplan samt ett antal 3D-vyer