Bilder från några projekt

Naturnära funkis

I en brant sluttning vid stor sjö, ligger detta nybyggda funkishus. Här ritade vi en rofylld trädgård med tydlig form, helt baserad på byggnadernas karaktärsmått. Växterna vi valde knyter an till skogsmiljön, som tex små dvärgbergtallar och vackra prydnadsgräs. Slänten terrasserades med naturstenar och får en matta av tåliga lättskötta sedumplantor.

Ljus entré

En förvuxen dold gammal 70-talsentré renoverades med ny markbeläggning (grafitgrå och grå granithällar kantade med basaltgatsten) och nya växter. Vi lyfte fram och betonade entrén och samtidigt passade vi på att ljussätta trädgården, så att den blev ett vackert blickfång även kvällstid..

Sydländsk innergård

Den lite ovanliga husmodellen, förde tankarna till sydligare breddgrader. Vi skapade därför en härlig innerträdgård med sköna varma sandstenshällar lagda i ett romanum-mönster. Stenytorna mjukades upp med partier av kullersten och ramades in med prunkande doftande perennrabatter i lila och vitt.

Gammalt möter nytt

I denna lantliga idyll bor en familj med intresse för form och färg. Det återspeglas i det smakfullt renoverade huset, där moderna inslag harmoniserar med det gamla. Samma koncept tog vi med oss ut i trädgården. Vi har bevarat mycket av det gamla, men skapat fina former på ytor och funktioner och vävt in moderna funktioner som tex poolområde och inglasat uterum.

Gröna former

En nybyggda villa där vi skapat en rofylld trädgård med tydlig form och struktur. Vi valde stora körbara grafitgrå betongplattor i ett sk rakt förband. Vi höll oss till få material och vi valde gröna växter med fina former, som tex klottujor. Hela designen vilar på ett stöd-rutnät och formerna är rena. Det sammantaget skapar lugn och ro.

Plats för rekreation

Mitt i centrum i en större svensk stad, ligger denna lilla trädgård. Huset och trädgården totalrenoveras och blir en skyddad oas med stort poolområde, byggnader och ytor för fest och umgänge och framförallt för rekreation. Marken beläggs med betong- och natursten, samt trädäck. Befintliga gamla pioner och andra fina perenner, får plats i praktiska avgränsade rabatter.

Modernisering av 80-tal

En trädgård och ett hus med potential, renoveras. Vårt uppdrag var att skapa en tålig trädgård med plats för lek och umgänge och med bättre inramning mot vägen, ny carport och en mer välkomnande och trevlig entré. Vi ritade och placerade carporten så att det skapades en skyddad innergård, men med en tydlig välkomnande entrégång med träd infällda i stenläggningen.

Klassisk sekelskiftesstil

På ängarna utanför staden i Mälardalen ligger denna stora hästgård. Utemiljön var i det närmaste oanlagd, så här har vi skapat en grundstruktur med infart, parkeringar, gångar, rum, avgränsningar osv, som ska ge en mer ombonad känsla. För att smälta in i miljön har vi valt en klassisk sekelskiftesform och vi arbetar med stilenliga material och tåliga gammaldags växter.

Formstark renovering

Villan från 80-talet behövde en upplyftning. Entrén var dold och kal och baksidan bestod av en gräsmatta och ett äppelträd. Vi satte en häck och dolde groventrén. För att mjuka upp de kantiga ytorna, formade vi en rundning på huvudentrén och la ny beläggning. På baksidan anläggs en pool och vi formade gräsmattan rund och kantad med kantsten.