Projektkonsultation

Projektkonsultation

När ritningarna är klara är nästa steg att börja kontakta markentreprenörer, snickare, elektriker osv och att börja anlägga. Vi bistår er gärna och underlättar arbetet för de hantverkare ni knyter kontrakt medd. Vi finns med på projektmöten och löser eventuella frågor kring design och utformning som oundvikligen uppstår under anläggningen.

Om behov av korrigeringar i mått eller material uppstår, hanterar vi det direkt med hantverkarna efter OK från er. Det gör att vi får snabba beslut och att designen oavsett om något behövt korrigeras, ändå håller ihop och blir den helhetslösning som det var tänkt.

Det syns skillnad på projekt där arkitekten varit med på plats under anläggning och inte!