Elisabeth Lindman, ägare och VD, är utbildad och diplomerad trädgårdsarkitekt och har studerat vid Trädgårdsakademin i Ängelholm. Elisabeth Lindman är känd för unika formstarka, funktionella och estetiska designösningar där lyhördhet för kundens önskemål och hänsyn till husets formspråk står i centrum. Hon är anlitad både i Sverige och internationellt.

Hon är även en omtyckt och flitigt anlitad föreläsare inom området trädgårdsdesign och föreläser ofta på större mässor och event. Hon skriver artiklar i fackpress och är utbildare och föreläsare inom trädgårdsarkitektur och entreprenadskap hos Trädgårdsakademin.

Elisabeth är en av grundarna och ordförande för den rikstäckande branschföreningen Svenska Trädgårdsdesigners vars syfte är att verka för kvalité, kompetens och utbildning inom yrkeskåren.

Elisabeth Lindman har genom åren skaffat en gedigen yrkeskunskap. Det är genom mångårig erfarenhet, som kunskap om hur designidéerna praktiskt går att förverkliga, uppnås. Kombinationen av estetik och sfunktionalitet är nyckeln och projekten skall kunna anläggas på ett korrekt och hållbart sätt.

Elisabeth Lindman - Lustgård Trädgårdsdesign